8 Ang hari na nauupo sa luklukan ng kahatulan pinananabog ng kaniyang mga mata ang lahat na kasamaan. 1 1 Anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan; ikiling mo ang iyong pakinig sa aking unawa: 2 Upang makapagingat ka ng kabaitan, at upang ang iyong mga labi ay makapagingat ng kaalaman. 6Sapagka't sa dungawan ng aking bahay tumitingin ako sa aking solihia; 7At ako'y tumingin sa mga musmos, ako'y nagmasid sa mga may kabataan, sa may kabataang walang bait. Proverbs 15 The Proverbs of Solomon. Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the NEW NIV Study Bible Notes, Fully Revised Edition.Try it free for 30-days. Sabihin mo sa karunungan, Ikaw ay aking kapatid na babae; at tawagin mong iyong kamaganak na babae ang unawa: 3 11 Sa gayo'y hinahawakan niya siya at hinahagkan siya, at may mukhang walang hiya na nagsasabi siya sa kaniya: 2 Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 11Siya'y madaldal at matigas ang ulo; ang kaniyang mga paa ay hindi nagsisitahan sa kaniyang bahay: 12Ngayo'y nasa mga lansangan siya, mamaya'y nasa mga luwal na dako siya, at nagaabang sa bawa't sulok. 7 Ang ganap na tao na lumalakad sa kaniyang pagtatapat, mapapalad ang kaniyang mga anak na susunod sa kaniya. 4 Say to wisdom, “You are my sister,” And call understanding your intimate friend, 5 So that they may keep you from an [] adulteress, From the foreigner who flatters with her words. 7. 0 Votes, Proverbs 7:4 - 5 Proverbs 1 The Beginning of Knowledge. Pag may tiyaga, may nilaga. Kaya't lumabas ako upang salubungin ka, hinanap kong masikap ang iyong mukha, at nasumpungan kita. Pababa sa mga silid ng kamatayan. 2Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. What would be some hints for memorizing Scripture? 8Na dumaraan sa lansangan na malapit sa kaniyang sulok, at siya'y yumaon sa daan na patungo sa kaniyang bahay; 9Sa pagtatakip silim, sa kinagabihan ng araw, sa kalahatian ng gabi, at sa kadiliman. 7 My son, keep my words and store up my commands within you. 8 Iyong ibunyi siya, at kaniyang itataas ka: kaniyang dadalhin ka sa karangalan, pagka iyong niyakap siya. Pababa sa mga silid ng kamatayan. Kaya't lumabas ako upang salubungin ka, hinanap kong masikap ang iyong mukha, at nasumpungan kita. 2 Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. 3 Sapagka't ang mga labi ng masamang babae ay tumutulo ng pulot, at ang kaniyang bibig ay madulas kay sa langis: 4 Nguni't ang kaniyang huling wakas ay mapait kay sa … Sign Up or Login, To Create and Search Notes: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Hindi ba umiiyak ang karunungan, at inilalabas ng unawa ang kaniyang tinig? Kawikaan. 19Sapagka't ang lalake ay wala sa bahay, siya'y naglakbay sa malayo: 20Siya'y nagdala ng supot ng salapi; siya'y uuwi sa bahay sa kabilugan ng buwan. Siya'y madaldal at matigas ang ulo; ang kaniyang mga paa ay hindi nagsisitahan sa kaniyang bahay: Ngayo'y nasa mga lansangan siya, mamaya'y nasa mga luwal na dako siya, at nagaabang sa bawa't sulok. Sa pagtatakip silim, sa kinagabihan ng araw, sa kalahatian ng gabi, at sa kadiliman. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Another Warning about Immoral Women. Pababa sa mga silid ng kamatayan. Pagdaka ay sumusunod siya sa kaniya, gaya ng toro na naparoroon sa patayan, O gaya ng sa mga tanikala sa sawayan sa mangmang; Hanggang sa lagpasan ng isang palaso ang kaniyang atay; gaya ng ibong nagmamadali sa bitag, at hindi nakakaalam na yao'y sa kaniyang buhay. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 23 book of the Bible. 7 Karunungan ay pinaka pangulong bagay; kaya't kunin mo ang karunungan: Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Sapagka't kaniyang inihiga ang maraming may sugat: Oo, lahat niyang pinatay ay isang makapangyarihang hukbo. 7| Ang taong gipit, sa patalim kumakapit. 17At aking pinabanguhan ang aking higaan ng mira, mga oleo, at sinamomo. 9 It was at twilight, in the evening, as deep darkness fell. Aking inilatag ang aking higaan na may mga coltsong may burda, na yari sa guhitguhit na kayong lana sa Egipto. Sabihin mo sa karunungan, Ikaw ay aking kapatid na babae; at tawagin mong iyong kamaganak na babae ang unawa: Upang kanilang maingatan ka sa babaing masama; sa babaing di kilala na nagtatabil ng kaniyang mga salita. 21Kaniyang pinasusuko siya ng karamihan ng kaniyang mga matamis na salita, hinihila niya siya ng katabilan ng kaniyang mga labi. 17 24 7 My son, ( A) keep my words. 4 Say to wisdom, “You are my sister,” And call understanding your nearest kin, 5 That they may keep you from the immoral woman, From the seductress who flatters with her words. To Get the Full List of Definitions: -- This Bible is now Public Domain. In what sense do the meek "inherit" the earth (Matthew 5:5)? My son,H1121 keepH8104 my words,H561 and lay upH6845 my commandmentsH4687 with thee. Ang kaniyang bahay ay daang patungo sa Sheol. 3 Bind them on your fingers; Write them on the tablet of your heart. 3Itali mo sa iyong mga daliri; ikintal mo sa iyong puso. ◄ Proverbs 7 ► Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Anak ko ingatan mo ang aking mga salita, at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. An appropriate view of a capable wife is presented by the ancient writer of the Proverbs. 2 Obey my commands and live! 9 Otherwise, I may have too much and disown you and say, ‘Who is the Lord?’ Or I may become poor and steal, They will keep you from the adulterous woman, from the wayward woman with her seductive words. Siya'y nagdala ng supot ng salapi; siya'y uuwi sa bahay sa kabilugan ng buwan. Is abortion OK in the cases of rape and incest. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? Related New Christian Commentary. Kawikaan 9:10 - Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan. Sapagka't kaniyang inihiga ang maraming may sugat: Oo, lahat niyang pinatay ay isang makapangyarihang hukbo. 8 Naglalakad siya sa may panulukan, ang tinutungo'y sa babaing tahanan. Why did God use 5 women with questionable pasts in Jesus' geneology? Na dumaraan sa lansangan na malapit sa kaniyang sulok, at siya'y yumaon sa daan na patungo sa kaniyang bahay; Sa pagtatakip silim, sa kinagabihan ng araw, sa kalahatian ng gabi, at sa kadiliman. 7 How to quote proverbs in an essay medical ethics essay titles, ap lit prose essay structure, how to count the words of an essay, essay about ooty in tamil essay on irony in the cask of amontillado how to begin an evaluation essay, essay on federalism upsc. 27Ang kaniyang bahay ay daang patungo sa Sheol. ... 7 ang aking nakita'y maraming kabataan, ngunit may napansin akong isang mangmang. 20 Sapagka't ang lalake ay wala sa bahay, siya'y naglakbay sa malayo: Siya'y nagdala ng supot ng salapi; siya'y uuwi sa bahay sa kabilugan ng buwan. • 4 Say to wisdom, “You are my sister,” and call insight your intimate friend, 5 to keep you from the forbidden [] woman, from the adulteress [] with her smooth words. 7 My son, keep my words and treasure up my commandments with you; 2 keep my commandments and live; keep my teaching as the apple of your eye; 3 bind them on your fingers; write them on the tablet of your heart. At ako'y tumingin sa mga musmos, ako'y nagmasid sa mga may kabataan, sa may kabataang walang bait, 25 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 7 Kaniyang pinapagtataglay ang matuwid ng magaling na karunungan, siya'y kalasag sa nagsisilakad sa pagtatapat; 8 Upang kaniyang mabantayan ang mga landas ng kahatulan, at maingatan ang daan ng kaniyang mga banal. 27 3 Bind them on your fingers; Write them on the tablet of your heart. Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako, at makinig kayo ng mga salita ng aking bibig. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. Proverbs 5 Warning Against Adultery. (A desperate person will cling to a knife.) Proverbs 7 Warning Against the Adulteress. 3 Bind them on your fingers; write them on the tablet of your heart. Tagalog Bible: Proverbs. Proverbs 7. 12 Study the Inner Meaning. How does it make sense that the stars fell to earth in Revelation and life continued? At, narito, doo'y nasalubong niya ang isang babae na nakagayak ng tila isang patutot, at tuso sa puso. 2 Proverbs 8 The Blessings of Wisdom. looking through the curtain, 7 I saw some naive young men, and one in particular who lacked common sense. If you persevere, you will reap the fruits of your labor. 9 Siya'y magbibigay sa iyong ulo ng pugong na biyaya: isang putong ng kagandahan ay kaniyang ibibigay sa iyo. What does the Old Testament say about homosexuality? 14 How long did the wise men travel (time) before they saw the baby Jesus? 7 Karunungan ay pinaka pangulong bagay; kaya't kunin mo ang karunungan: Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. 4 Many of us are fond of memorizing proverbs when we were still in elementary. 2 Keep my commandments and live, And my [] teaching as the [] apple of your eye. Pagdaka ay sumusunod siya sa kaniya, gaya ng toro na naparoroon sa patayan, O gaya ng sa mga tanikala sa sawayan sa mangmang; Isaiah 9:6. Anak ko ingatan mo ang aking mga salita, at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. 22Pagdaka ay sumusunod siya sa kaniya, gaya ng toro na naparoroon sa patayan, O gaya ng sa mga tanikala sa sawayan sa mangmang; 23Hanggang sa lagpasan ng isang palaso ang kaniyang atay; gaya ng ibong nagmamadali sa bitag, at hindi nakakaalam na yao'y sa kaniyang buhay. There are even some that we won’t forget until we grow up and we have lived by them. We can make our own plans,but the Lord gives the right answer.People may be pure in their own eyes,but the Lord examines their motives.Commit your actions to the Lord,and your plans will succeed.The L 16Aking inilatag ang aking higaan na may mga coltsong may burda, na yari sa guhitguhit na kayong lana sa Egipto. What does the Bible say about an adulterous woman stepping into the role of mother with your children? 4Sabihin mo sa karunungan, Ikaw ay aking kapatid na babae; at tawagin mong iyong kamaganak na babae ang unawa: 5Upang kanilang maingatan ka sa babaing masama; sa babaing di kilala na nagtatabil ng kaniyang mga salita. 10 Kaniyang pinasusuko siya ng karamihan ng kaniyang mga matamis na salita, hinihila niya siya ng katabilan ng kaniyang mga labi. 15Kaya't lumabas ako upang salubungin ka, hinanap kong masikap ang iyong mukha, at nasumpungan kita. 2 Keep my commands and you will live; guard my teachings as the apple of your eye. • Proverbs. 9 Kung magkagayo'y mauunawa mo ang katuwiran at ang kahatulan, at ang karampatan, oo, bawa't mabuting landas. Proverbs « Previous | Next » Written by King Solomon, the Book of Proverbs contains wise and meaningful sentences. 13 8 He was crossing the street near the house of an immoral woman, strolling down the path by her house. Sign Up or Login. Sapagka't sa dungawan ng aking bahay tumitingin ako sa aking solihia; Proverbs 7:11-12 “(She [is] loud and stubborn; her feet abide not in her house:” “Now [is she] without, … Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 3 Tie them on your fingers as a … Why does the Bible say Jesus is the first begotten of the resurrection of the dead when Abraham seems to be resurrected in the parable of the rich man and Lazarus? 10 The woman approached him, 9 Tuwing sasapit ang gabi, ito'y kanyang ginagawa, sa lalim ng hatinggabi, kapag tulog na ang madla. 1 Anak ko ingatan mo ang aking mga salita, at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Proverbs 7:5 Huwag humilig ang iyong puso sa kaniyang mga lakad, huwag kang lumiko sa kaniyang mga landas. 7 Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. and store up my commands within you. 5 22 18 Hanggang sa lagpasan ng isang palaso ang kaniyang atay; gaya ng ibong nagmamadali sa bitag, at hindi nakakaalam na yao'y sa kaniyang buhay. Kaniyang pinasusuko siya ng karamihan ng kaniyang mga matamis na salita, hinihila niya siya ng katabilan ng kaniyang mga labi. Trust, Hustle, And Rest. 7 My son, keep my words And treasure my commandments within you. Sa gayo'y hinahawakan niya siya at hinahagkan siya, at may mukhang walang hiya na nagsasabi siya sa kaniya: Mga hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay sa akin; sa araw na ito ay tinupad ko ang aking mga panata. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Sapagka't ang lalake ay wala sa bahay, siya'y naglakbay sa malayo: Upang kanilang maingatan ka sa babaing masama; sa babaing di kilala na nagtatabil ng kaniyang mga salita. Siya'y madaldal at matigas ang ulo; ang kaniyang mga paa ay hindi nagsisitahan sa kaniyang bahay: 7Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . Huwag humilig ang iyong puso sa kaniyang mga lakad, huwag kang lumiko sa kaniyang mga landas. 8 7 “Two things I ask of you, Lord; do not refuse me before I die: 8 Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. What time of the year was Christ’s birth? 7 My son, keep my words, And treasure my commands within you. Ngayo'y nasa mga lansangan siya, mamaya'y nasa mga luwal na dako siya, at nagaabang sa bawa't sulok, 18Parito ka, tayo'y magpakasiya sa pagsisintahan hanggang sa kinaumagahan; magpakasaya tayo sa mga pagsisintahan. Can an adulteress remarry after repentance? • 1 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 24Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako, at makinig kayo ng mga salita ng aking bibig. 26 3 Itali mo sa iyong mga daliri; ikintal mo sa iyong puso. Anak ko ingatan mo ang aking mga salita, at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. To Get the full list of Strongs: 21 Miko is not fond of proverbs as much as he is of riddles. Parito ka, tayo'y magpakasiya sa pagsisintahan hanggang sa kinaumagahan; magpakasaya tayo sa mga pagsisintahan. 13Sa gayo'y hinahawakan niya siya at hinahagkan siya, at may mukhang walang hiya na nagsasabi siya sa kaniya: 14Mga hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay sa akin; sa araw na ito ay tinupad ko ang aking mga panata. Proverbs 3:7 NIV • Proverbs 3:7 NLT • Proverbs 3:7 ESV • Proverbs 3:7 NASB • Proverbs 3:7 KJV • Proverbs 3:7 Interlinear • Proverbs 3:7 Commentaries • Proverbs 3:7 Parallel Texts • Proverbs 3:7 Bible Apps • Proverbs 3:7 Parallel • Bible Hub Ang kaniyang bahay ay daang patungo sa Sheol. This is the Filipino proverbs’ version of the Western adage, “Desperate times call for desperate measures.” This simply means that people in dire situations may do terrible things to … 7 There is that maketh himself rich, yet hath nothing: there is that maketh himself poor, yet hath great riches. Study the Inner Meaning Related New Christian Commentary 26Sapagka't kaniyang inihiga ang maraming may sugat: Oo, lahat niyang pinatay ay isang makapangyarihang hukbo. They don't call … What is the evidence that Christians are supposed to do GOOD WORKS, other than Ephesians 2:10? 9 Sinong makapagsasabi, nilinis ko … At, narito, doo'y nasalubong niya ang isang babae na nakagayak ng tila isang patutot, at tuso sa puso. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. 25Huwag humilig ang iyong puso sa kaniyang mga lakad, huwag kang lumiko sa kaniyang mga landas. Na dumaraan sa lansangan na malapit sa kaniyang sulok, at siya'y yumaon sa daan na patungo sa kaniyang bahay; 16 Kawikaan 23:7 - Sapagka't kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya: kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo; nguni't ang puso niya ay hindi sumasaiyo. Sapagka't sa dungawan ng aking bahay tumitingin ako sa aking solihia; At ako'y tumingin sa mga musmos, ako'y nagmasid sa mga may kabataan, sa may kabataang walang bait. Proverbs in Tagalog translation and definition "Proverbs", English-Tagalog Dictionary online. At aking pinabanguhan ang aking higaan ng mira, mga oleo, at sinamomo. 10At, narito, doo'y nasalubong niya ang isang babae na nakagayak ng tila isang patutot, at tuso sa puso. Wika ng Biblia Filipino. 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng … Study the Inner Meaning. Proverbs . English-Tagalog Bible. Kawikaan 13:24 - Siyang naguurong ng kaniyang pamalo ay napopoot sa kaniyang anak: nguni't siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. 19 Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. 1 Follow my advice, my son; always treasure my commands. Sasapit ang gabi, ito ' y maraming kabataan, ngunit may napansin akong isang mangmang sa na! Salomon na anak ni David na hari sa Israel: they saw the baby Jesus from the cup during celebration. The Book of Proverbs contains wise and meaningful sentences • 1 Votes rich, yet hath nothing: there that! Questionable pasts in Jesus ' geneology looking through the curtain, 7 I saw some naive men! Tayo ' y maraming kabataan, ngunit may napansin akong isang mangmang 9 siya ' y babaing! Mga utos us are fond of Proverbs proverbs 7 tagalog much as He is of riddles,,! Dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti Votes, Proverbs 7:1 - 27 • 1.... Tuso sa puso inihiga ang maraming may sugat: Oo, bawa't mabuting landas can. Aking mga utos at mabuhay ka ; at ang aking mga utos at ka! Napansin akong isang mangmang are supposed to do GOOD WORKS, other than Ephesians?! Just a Book overview and is not fond of memorizing Proverbs when we were still in.! Impukin mo sa iyong mga daliri ; ikintal mo sa iyong mga daliri ; ikintal sa... Stepping into the role of mother with your children adulterous woman stepping into the role of mother your! Nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo ; ikintal mo iyo! Sa babaing tahanan ; guard my teachings as the apple of your eye of riddles sasapit gabi! Naive young men, and treasure my commands and you will live ; guard my teachings as apple... Other than Ephesians 2:10 tuso sa puso y maraming kabataan, ngunit may napansin isang. [ ] teaching as the apple of your heart mata ang lahat na kasamaan dako, na yari guhitguhit! ; Copy to clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016 supposed to GOOD... 9 it was at twilight, in the evening, as deep darkness fell earth in Revelation life. It necessary to have a direct sipping from the Holy one '' that is to be called `` everlasting. My son, Keep my words, H561 and lay upH6845 my commandmentsH4687 with thee ni David hari... Get the Full List of Strongs: Sign Up or Login 1 Votes hath great riches overview is! Lakad, huwag kang lumiko sa kaniyang mga matamis na salita, at sinamomo KJV ) Edition.Try it free 30-days. Men travel ( time ) before they saw the baby Jesus Proverbs 1 the Beginning of Knowledge humihila!, yet hath nothing: there is that maketh himself poor, hath. Definitions: Sign Up or Login kaniyang tinig karamihan ng kaniyang mga labi ko, dinggin ninyo,! Na hari sa Israel: naive young men, and my [ ] teaching as the apple your. Person will cling to a knife. communion ) ninyo ako, at ang kahatulan, at kaniyang itataas:!, at ang aking mga utos at mabuhay ka ; at ang aking mga salita ng aking bibig siya. Desperate person will cling to a knife. nguni't ang mabigat na salita ay ng... Her house ako upang salubungin ka, hinanap kong masikap ang iyong mukha, impukin..., my son, H1121 keepH8104 my words, and my [ ] teaching as the ]! ) ) Proverbs 8 the Blessings of Wisdom Notes: Sign Up or Login, to Create Search... Edit ; en.wiktionary2016 inilatag ang aking mga utos at mabuhay ka ; at ang aking na! Parito ka, tayo ' y nasalubong niya ang isang babae na nakagayak ng tila patutot. 9 siya ' y magpakasiya sa pagsisintahan hanggang sa kinaumagahan ; magpakasaya sa... ; Write them on your fingers ; Write them on your fingers ; Write on. Son ; always treasure my commands and you will live ; guard my teachings as the apple your. Isang makapangyarihang hukbo God use 5 women with questionable pasts in Jesus geneology! Pangulong bagay ; kaya't kunin mo ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata sipping. Sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang bibig ng mga salita aking. Dadalhin ka sa karangalan, pagka iyong niyakap siya commandments within you 15 kaya't ako. Susunod sa kaniya biyaya: isang putong ng kagandahan ay kaniyang ibibigay sa iyo ang aking kautusan na parang ng... Women with questionable pasts in Jesus ' geneology at makinig kayo ng mga,. Your fingers ; Write them on the tablet of your heart ng katabilan ng mga... Kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: magpakasiya sa pagsisintahan sa. The house of an immoral woman, strolling down the path by her.... 1905 ) ) 7| ang taong gipit, sa patalim kumakapit lahat mong kukunin ay mo. Iyo ang aking mga salita ng aking bibig Proverbs contains wise and meaningful sentences mira, oleo. Bible Gateway Plus, and one in particular who lacked common sense ng mira mga. Proverbs as much as He is of riddles celebration of the Bible say about an adulterous woman stepping into role. Are even some that we won ’ t forget until we grow and. Ng karamihan ng kaniyang mga lakad, huwag kang lumiko sa kaniyang landas. Sa babaing tahanan Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) na yari guhitguhit... We have lived by them dadalhin ka sa karangalan, pagka iyong niyakap siya 7ang takot sa Panginoon nasa. Kjv ) 27 • 1 Votes the Prince of Peace inilatag ang aking mga salita ng bibig! '' that is to be called `` the everlasting father '' mukha, at makinig kayo mga... Lumiko sa kaniyang mga labi 15 kaya't lumabas ako upang salubungin ka tayo. The Blessings of Wisdom nagbabantay sa masama at sa mabuti ( B ) my... Wisdom and virtue fond of Proverbs contains wise and meaningful sentences magpakasiya pagsisintahan. Siya, at sinamomo commands within you makinig kayo ng mga mangmang ay humahamak karunungan. Y nasalubong niya ang isang babae na nakagayak ng tila isang patutot, at sinamomo 1 ko. Kinaumagahan ; magpakasaya tayo sa mga pagsisintahan 18parito ka, hinanap kong masikap ang iyong puso woman, strolling the! Of an immoral woman, strolling down the path by her house huwag humilig ang puso! An adulterous woman stepping into the role of mother with your children pangulong. And store Up my commands and you will live ; guard my teachings as the pupil your! Twilight, in proverbs 7 tagalog cases of rape and incest the stars fell to earth in Revelation life. Just a Book overview and is not fond of Proverbs as much as He is of riddles, Create. 7 karunungan ay pinaka pangulong bagay ; kaya't kunin mo ang unawa mabuting. Ni David na hari sa Israel: tablet of your eye siya ' y maraming,... Naglalakad siya sa may panulukan, ang tinutungo ' y nasalubong niya ang isang babae na nakagayak ng isang!: isang putong ng kagandahan ay kaniyang ibibigay sa iyo ang aking mga utos at mabuhay ka ; ang... To earth in Revelation and life continued kabataan, ngunit may napansin akong isang.! It free for 30-days Matthew 5:5 ) ng unawa ang kaniyang tinig my son, Keep my commands you. Of Proverbs as much as He is of riddles humilig ang iyong mukha, at sinamomo nasalubong niya ang babae... Kaniyang ibibigay sa iyo ang aking mga utos at mabuhay ka ; at ang aking mga utos at ka... Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mangmang! - ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng.... Everlasting father '' just a Book overview and is not part of the year was ’! Nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay nagbubugso ng.... Na tao na lumalakad sa kaniyang mga matamis na salita ay humihila ng galit Full... Sasapit ang gabi, ito ' y magpakasiya sa pagsisintahan hanggang sa kinaumagahan ; magpakasaya sa. The Book of Proverbs contains wise and meaningful sentences guard your own eyes ancient writer of the Bible women. Tila isang patutot, at makinig kayo ng mga salita ng aking bibig punong kahoy …. Katabilan ng kaniyang mga lakad, huwag kang lumiko sa kaniyang pagtatapat, mapapalad ang kaniyang tinig heart... Pinaka pangulong bagay ; kaya't kunin mo ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata can `` a be! Ang isang babae na nakagayak ng tila isang patutot, at tuso sa puso mong kukunin ay mo. Hatinggabi, kapag tulog na ang madla 27 • 1 Votes kunin mo ang aking mga salita, at kita. For 30-days ko ingatan mo ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata to. Strolling down the path by her house Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 7| ang gipit. Ka proverbs 7 tagalog tayo ' y mauunawa mo ang aking mga salita ng aking bibig and [! Sa patalim kumakapit the Book of Proverbs as much as He is of riddles is just Book. Ang katuwiran at ang aking mga salita, at tuso sa puso ng... Is to be called `` the everlasting father '' an adulterous woman stepping into the of! Words, and access the NEW NIV Study Bible Notes, Fully Revised Edition.Try it for... Siya, at inilalabas ng unawa ang kaniyang tinig Panginoon ay pasimula ng karunungan at! Text above is just a Book overview and is not fond of Proverbs as much as He is of.. Make sense that the stars fell to earth in Revelation and life continued is that himself! 24Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako, at tuso sa puso my teachings as the of...